21 มกราคม 2562 คมนาคมตรวจก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) กำชับค่าฝุ่นละออง

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/economy/138804

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5” โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ณ สถานีรถไฟฟ้าวัดศรีมหาธาตุ โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับ และรายงานการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างโครงการ อย่างไรก็ตาม เพื่อการบรรเทาสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินมาตรฐาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ปฏิบัติตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” ของกระทรวงฯ สำหรับ รฟม. ซึ่งมีการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ได้เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงาน EIA อย่างครบถ้วนและดำเนินการดูดฝุ่นล้างผิวจราจรเพื่อทำความสะอาดถนนตลอดแนวสายทางก่อสร้างให้บ่อยครั้งขึ้น พร้อมดำเนินการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองอยู่เสมอและพิจารณางดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งานถมดิน ในช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ติดตั้งเครื่องเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ (High Pressure Water) ในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเร่งคืนพื้นที่ผิวจราจรที่ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อลดปัญหาการจราจร สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้มีการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและได้รับการอนุมัติพร้อมทั้งนำมาดำเนินการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) รวมถึงการปกคลุมวัสดุกองดินกองทราย การทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหลัก การทำความสะอาดบริเวณจุดเปิดเข้าออก การใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกดินทราย พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA